Welkom op de website van stichting OKM.

De OKM heet vanaf 2019 stichting OKM. De Onafhankelijke Klachtenbehandeling Mondhygiënisten. Tot op heden waren er bij de meeste klachtencommissies van paramedici relaties met de beroepsvereniging. De stichting OKM heeft er voor gekozen dit nadrukkelijk niet te doen. Dat is naar de zorgverlener en de klager eerlijker en transparanter. De stichting OKM heeft haar stichtingsakte ter fiattering voorgelegd aan de Consumentenbond. De kosten waren en blijven laag. Immers een verbinding met de beroepsvereniging is niet nodig. Het OKM heeft verder geen winstoogmerk. De leden van de commissie ontvangen uitsluitend een vergoeding bij verrichte werkzaamheden. Stichting Onafhankelijke Klachtenbehandeling Mondhygiënisten